Hög omsättning

9–32%

Av personalomsättningen
skulle kunna undvikas med bättre ledarbeteenden hos chefer.

Lägre engagemang

Endast 30%

Av anställda
är aktivt engagerade på jobbet, och chefer svarar för ca. 70% av variationen i engagemang hos anställda.

Lägre produktivitet

58%

Av anställda
Säger att dåligt ledarskap är den viktigaste orsaken till lägre produktivitet. 

Svagare resultat

SVAGT

Ledarskap
kostar en genomsnittlig organisation så mycket som 7% av deras årliga omsättning.