Second Opinion

Att själv hantera den första delen av urvalsprocessen vid en rekrytering, men att genomföra en ”Second Opinion” av slutkandidater är många gånger ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa en lyckad rekrytering. Vi har lång erfarenhet kring att arbeta med ”Second Opinion” och ”Assessments” vid olika behov av tillsättningar inom organisationer och företag.

Vi arbetar med beprövade verktyg kring personlighetstester och motivationsformulär i kombination med kompetensbaserad djupintervju med kandidater.