Vad innebär en teamutveckling med oss?

Är ni ett reellt team, ett pseudo team eller grupp av individer som bara arbetar i en grupp? Ny forskning visar att det finns ett antal viktiga delar som måste uppfyllas för att man ska vara ett reellt & effektivt team. Den visar också att man inte behöver gå igenom olika faser i en teamutveckling för att hamna där utan man kan snabbt bli effektiva om man fokuserar på rätt saker.

Med analysverktyget TeamPro® så får man enkel och tydlig feedback hur gruppen uppfattar hur väl man lever upp till positiva beteenden relaterat till:

  • Övergångsprocesser kring det övergripande målet och dess strategier
  • Aktionsprocesser kring aktivitetsplaner och dess genomförande
  • Interpersonella processer kring hur man interagerar inom gruppen
  • Med TeamPro® som grund formar vi en workshop där vi med olika verktyg och kursmaterial skapar verkstad för att utveckla er ledningsgrupp och era team