Vi får saker gjorda!

Du kan kalla det envishet, men vi gillar att se planerna vi är med och tar fram bli verklighet. Vi går igång på att se att de verktyg som vi lär ut blir till verkstad och levande i din organisation. Det är så vi ser på ledarskap. Att det är först i vardagen, när du sätter verktygen i händerna, som du märker om det fungerar

Alla människor och företag behöver olika saker. Det är där X:et i GrowtheX kommer in – det står för det okända vi behöver hitta för just dig eller för din organisation

Ibland behövs endast en enkel analys och då är det ingen idé att komplicera till saker i onödan. Men om du får en bättre effekt genom en kombination av utbildning, träning, coaching eller att vi skuggar teamet under en dag lägger vi en plan utifrån detta.

GrowtheX arbetar inom:

  • Ledarskap och organisationsutveckling – inkluderande individ och grupputveckling.
  • Sälj- & marknadsföringsutveckling & interim.
  • Second opinions vid rekrytering inkluderande tester, personlighetbedömningar och djupintervjuer.
  • HR konsultation.

Läs mer om oss: 

Niklas Eriksson
Johanna Eriksson
 

Niklas Eriksson
- VD/Partner

Niklas har lång erfarenhet från näringslivet inom sälj, marknadsföring och projektledning i ledande befattningar och suttit i flera ledningsgrupper, främst inom läkemedelsindustrin. Niklas har arbetat som konsult sedan 2014 inom framför allt ledarskap, förändringsledning och individ & grupputveckling.

Niklas har arbetat både nationellt och internationellt med ledar- och organisationsutveckling på olika nivåer och nätverk. Niklas är Associate Consultant med Blanchard Ltd och tränare i att arbeta och leda situationsanpassat (SLII - Experience™)

Niklas är certifierad i flera olika personlighetsverktyg för individ och teamutveckling:

  • Det transformerande ledarskapet – Lead Forward®
  • Grupputveckling och effektiva team – Team Pro®
  • Personlighetsanalyser – SHL’s tester OPQ32r, MQ och 360-analys
  • DISC

Niklas är diplomerad affärscoach och har i grunden en fil. kand i vårdnadsvetenskap och legitimerad sjuksköterska.

Johanna Eriksson
Delägare

Johanna har lång erfarenhet brett inom HR och har arbetat >20 år inom olika delar av HR-området varav ca. 10 år som HR-director/chef HR. Johanna har erfarenhet från att arbeta med bade privata företag som organsiationer inom den offentliga sektorn. 

Johanna har solid erfarenhet inom rekrytering & assessments, teamutveckling, arbetsrätt, psykosocial arbetsmiljö, förhandlingar och “comp & ben”. Johanna är certifierad i flera olika personlighetsverktyg för individ och teamutveckling samt för ”Second Opinion & Assessments:

  • Personlighetsanalyser – SHL’s tester OPQ32r, MQ och 360-analys
  • MBTI (Myers Briggs Type Indicator)