Coaching

Coaching är ett utmärkt verktyg när det finns ett glapp mellan där Du är och där Du vill vara. Med coachingen kan man utmana begränsande tankemönster, ge svar genom klargörande frågor som fokuserar på styrkor och lösningar framåt. Det handlar således om var Du är idag och vad som krävs att ta Dig dit där Du vill vara imorgon. Här kan coaching hjälpa till ökad medvetenhet och att målinriktat driva processen framåt vilket hjälper både individen och företaget/organisationen. 

Vi arbetar utifrån ICF-s riktlinjer och hittar den lösning som passar bäst för era behov. Några vanliga ämnen för coaching kan vara:

  • Affärsutveckling av företaget/organisationen
  • Ambivalens – vägval
  • Sätta tydliga strukturer och gränssnitt i organisationen
  • Ny på jobbet eller i en ny position eller funktion
  • Ledarskap och chefskap
  • Tydliga mål, visioner och värderingar för teamet/organisationen
  • Sammansvetsning av ledningsgrupp eller arbetslag
  • Utvecklingssamtal, svåra samtal eller lönesamtal
  • Prioriteringar
  • Produktivitet och prestation