Lead Forward®- Det transformerande ledarskapet!

Inom det fördjupade ledarskapet vidareutvecklar, fördjupar och stärker du din förståelse kring ledarskapet genom att få en direkt feedback från din organisation. Vi arbetar med både en full 360-analys och ett nytt verktyg som heter Lead Forward®. Vanligtvis görs det fördjupade ledarskapsdelen som ett upplägg på ½ - 2 dagars workshop beroende på behov och upplägg.

Vad innebär en utbildning i Transformerande Ledarskap med Lead Forward®?

  • Transformerande Ledarskap handlar i grunden att effektivt hantera de beteenden i ledarskapet som driver både individ och organisation framåt.
  • Med analysverktyget Lead Forward® så får man enkel och tydlig feedback på sina ledarbeteenden från medarbetare. 
  • Deltagarens utveckling följs upp med en ny mätning efter ca. 6 -9 månader.