Att leda situationsanpassat - SLII®

GrowtheX arbetar med att utbilda ledare och organisationer i situationsanpassat ledarskap genom att SLII - Experience™. Vi har valt att arbeta med den här modellen när det gäller att utveckla nya ledare och ge dom ett handfast verktyg att arbeta med. Modellen ingår även som en viktig del i kursen Ny som chef. Med SLII - Experience™ får ni en modell som är:

 • Den mest använda ledarskapsmodellen i världen
 • Använd för att träna >5 miljoner ledare I olika organisationer
 • Validerad genom decennier av forskning inom ledarskap och beteenden
 • Universell påverkan på alla nivåer I en organisation
 • Direkt resultat på ledarskapet i organisationen

I våra utbildningar erbjuder vi hög interaktivitet och engagerade föreläsare. Vår utbildningar är baserade på;

 1. Emotionella videos för att skapa koppling till vardagen
 2. Flexibel design och leverans av utbildning
 3. Träning med riktiga och verkliga case
 4. Online verktyg för långsiktigt kompetens inom SLII

SLII Experience™  - våra upplägg

Live Klassrum

 • The SLII Experience™ 2-dagars workshop
 • The SLII Experience™ 1-dag workshop
 • The SLII Experience™ Mixat – självstudier & workshops

Live Digitalt

 • The SLII Experience™ 5, 2 timmars sessioner
 • The SLII Experience™ Mixat – självstudier & workshops

On-Demand eLearning

 • SLII Express™ (3 timmar, med möjlighet till återkoppling)

On-Demand Verktyg

 • SLII App
 • SLII Clicks - Kommer snart
 • 10-15 videos, verktyg, och mikro aktiviteter (1-5 min/aktivitet)