Sälj mer med DISC - Coachande försäljning

DISC är en beteendesanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Den grunder sig på forskning kring normala känslor.

Marston, som utvecklat modellen ser fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och C (K). Bokstäverna beskriver:

  • D handlar om hur du hanterar svårigheter och utmaningar.
  • I handlar om hur du ”säljer” in idéer till din omgivning.
  • S betecknar handlar om hur du agerar på omgivningens tempo.
  • C slutligen handlar om hur man hanterar rutiner, regler och lagar.

DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas också av tidiga inlärningar. Grundbeteendet är relativt stabilt över tid. Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar vilka anpassningar individen tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation. Anpassat beteende är inlärt och kan ändras från situation till situation.

I vår utbildning med att använda DISC i Ditt sälj får du först full förståelse kring Din egen DISK-profil för att sedan fundera kring vad Dina kunder kan ha för profil och hur Du kan ta fördel av den kunskapen i Ditt sälj och hur Du anpassar Ditt säljsamtal utifrån de kunskaperna.

Upplägget för en säljutbildning med DISC skräddarsys efter Era specifika behov, men i bifogat produktblad finner du en översikt kring de delar som kan ingå och hur upplägget ser ut.

Coachande forsaljning - Produktblad (pdf)