Hem

Vilken är Din X faktor?

Vi är övertygade att alla har sin egen X-faktor. Det kan vara som människa, som företag, en produkt eller i en affärsidé. Det är X som kommer att få Dig att prestera bättre, må bättre, lösa Dina problem mer effektivt. X illustrerar den faktor eller de faktorer som behöver identifieras, besvaras eller diskuteras för att ta Dig själv, Din organisation, Din produkt eller Ditt företag till nya horisonter.

En X faktor kan vara en direkt mätbar parameter likväl en icke-mätbar parameter som kan utvecklas för att skapa ett bättre resultat. Vi ser många organisationer och team som arbetar med produkt eller tjänster som, sett till marknaden erbjuder en unik lösning, men är ändå inte marknadsledande. Orsaken kan dels vara att man inte har en tydlig marknadsstrategi, positionering, budskap, konsekventa aktiviteter eller analyserat konkurrenterna rätt. Dessa bitar kan man på olika sett mäta och analysera. Men orsaken kan lika ofta vara hur man presterar som individer och hur de samarbetar med övriga teammedlemmar – den mer icke-mätbara X faktorn.

G.R.O.W är en etablerad coachmetod som på ett tydligt sätt fokuserar på målet framåt. Metoden syftar till att hjälpa individen/organisationen att sätta och/eller tydliggöra mål, analysera nuläget, se möjligheterna och besluta sig om vägen framåt.

Vi utgår från G.R.O.W. metoden som fundament i alla våra program och workshops. Som metod fungerar den lika bra som säljmodell,

Varför GrowtheX?

Vi arbetar med individens styrkor för att utveckla och stärka teamet och ert företag, Det gör vi genom att skapa en tydligare strategi som vi implementerar i organisationen och som leder till ökad effektivitet och försäljning.

Vi tar teori till handling!

 

Vi ger dig ett unikt värde genom:

 • Coaching som en del i alla workshops/program
 • Att vi tar teori till praktisk nytta
 • Att vi fokuserar på varje person egna utveckling
 • Inspirerande och energigivande konsulter
 • Att mäta effekt och resultat
 • Coaching för nyckelpersoner gällande ytterligare analys och implementering

Tjänster

 • Program/Workshops
 • Team och ledarutveckling
 • Executive coaching
 • Konsultation

Program/workshops

 • Försäljning
  • Coachande försäljning – kommunicera bättre med din kund och öka din försäljning
  • Kommunicera bättre med din kund via DISC-färgerna
 • Ledarskap
  • Coach-to-Coach – ”3 in the car – concept”
  • Essentials of coaching in Leadership
 • Strategi/marknadsföring
  • StrategX– ”var förberedd inför framtiden”